OPAKOWANIA

Przed importem lub eksportem towarów należy zwrócić uwagę, czy ich opakowania spełniają poniższe wymogi.

Wszystkie materiały opakowaniowe o grubości powyżej 6 mm wytworzone z drewna surowego pochodzące z krajów trzecich, innych niż Konfederacja Szwajcarska powinny być:

  • wytworzone z okrągłego, okorowanego drewna
  • poddane jednemu z zabiegów określonych w Międzynarodowym Standardzie w zakresie Środków Fitosanitarnych (ISPM 15)
  • opatrzone znakiem zgodnym z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych (ISPM 15), zawierającym:
  • XX – dwuliterowy kod ISO, kraju pochodzenia (np. CN; Niemcy – DE)
  • 000 – kod producenta
  • YY – kod zastosowanego zabiegu (np. obróbka cieplna HT, suszenie komorowe – KD, fumigacja – MB, impregnacja -CPI) oraz
  • logo zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych (logo do dnia 31 grudnia 2007r. nie stosuje się do opakowań drewnianych wytwarzanych lub przetwarzanych przed dniem 1 marca 2005r.)

PISIL – Biuletyn informacyjny 1/06

opakowanie wzor